De vraag van Henk


Voor de vogels geldt hetzelfde als alle andere dieren in Nederland daarom zijn deze zo’n goeie maatwaarde. Als het met de vogelstand slecht gaat dan ligt de oorzaak veel dieper . De verlaging van de vogelstand geeft inzichten op hele andere gebieden.
Als de insecten omlaag gaan gaat de vogelstand  omlaag, als de muizen het niet goed doen dan merken we het aan stand van de uilen en andere roofvogels, als de vissenstand omlaag gaat merken we het aan de watervogels als reigers ijsvogels enz
Nou ja zo kan ik uren door gaan,  maar nu de vraag van Henk. :”Meten is weten Marion, maar wat ik me afvraag is hoe we zeldzaam
wordende vogelsoorten weer op peil kunnen krijgen om te voorkomen dat
ze uitsterven”

Hoe dit tegen te gaan?
Verbazingwekkend helemaal niet zo moeilijk als mensen soms denken, Niet bij iedere vogel gaat  dat even makkelijk natuurlijk deze zijn wat specialistiser maar  en hebben meer specialistische oplossingen nodig maar het merendeel van de vogels is al heel blij als wij  zorgen voor groen , variatie in het landschap, hogere en grassoorten , niet alles kort maaien , geen intensieve veeteelt en maishouderijen, Deze maatregelen worden al overal in nederland genomen, her en der zie je stukjes akker dat niet begroeid is met graan maar met grassen en kruiden. ook wordt niet de hele akker meer helemaal kaal gemaaid maar mag er een strookje blijven staan, dit is goed voor muizen vogels en insecten die willen overwinteren. Stichtingen als Nederlands land schap , vogelverenigingen zetten alles op alles om zoveel mogelijk medewerking van boeren te krijgen want dat beetje inkomensverlies weegt niet op tegen de kosten van een nieuw beheer. Daarbij krijgen boeren subsidies als ze dergelijke maatregelen toepassen. Praten met boeren en vragen waarom ze nog niet mee doen, dat kan meer boeren over de drempel helpen.

Wat kunnen wij mensen als individuele burgers nu nog doen ? Neem eens contact op met gemeente vraag bij nieuwbouwplannen na of ze rekening houden met millieu, vraag welke materialen ze gebruiken en of ze ervan bewust zijn dat bij vogelbeschermingsvereningingen materialen te verkrijgen zijn die speciale gaten en kieren volgens de bouwwet ruimte geven voor nieuwe bewoners als zwaluwen of vleermuizen. Voor de huismus bestaat er bijvoorbeeld de vogelvide ideaal in een nieuw dak te plaatsen zodat de mus weer onder de pannen kan nestelen zonder helemaal onder het dak te komen. Deze vogelvide is trouwens ook te gebruiken bij de oudere geisoleerde daken door de onderste rij pannen te vervangen. De grootste bedreiging voor de huismus is inderdaad het verlies van broedplaatsen onder de daken . De mus is geen dappere vogel en is dus helemaal niet reislustig dus zal ook geen nieuwe plaatsen zoeken de broedsel worden steeds minder en de kolonie sterft op een gegeven moment uit van ouderdom zonder nageslacht.
Zorg voor groen en beplanting in je tuin , gooi niet zo maar alles vol met klinkers en steentjes want dan laat je geen ruimte voor insekteneters, de merel  bijvoorbeeld kan dan al niet meer zijn maaltje bij elkaar schrapen.  Maak je als mens eens niet zo druk om de zaadjes en bladeren die van bomen afkomen maar zie bomen als een huis voor vogels, insekten, vleermuizen enz, verrijk je tuin met struiken die schuiplaatsen bieden of  als voedselbron dienen omdat ze bessendragend zijn .
Denk als een vogel en niet als een mens. Zo heeft een huis mus ook heel graag een stukje zand waar jeje lekker inkan zand baderen want dan kan die zich even helemaal ontdoen van parasieten.  Leer wat vogels eten . mussen zijn van nature zaadeters maar tegenwoordig zijn het alleseters . dus gooi niet alle restjes weg maar kijk eens wat een vogel zou kunnen eten veel vogels bij mij in de tuin zijn gek op rijst,  droge spaghetti, brood, cake , rozijntjes, aardappel, rotte appel zelfs banaan.  geef dit dan niet ’s avonds na het eten maar bewaar het tot de volgende ochtend en beperk de hoeveelheden ook vogels houden van variatie,werk met eetlepel maten en zie of het verdwijnt zo ja kun je er wat meer geven zo nee dan moet je het weer weg halen .  Een maand / jaar later heb je misschien wel die vogel in de tuin die dat lekker vindt.

Ga bij jezelf na wat je belangrijker vindt, misschien toch die merel die weliswaar af en toe je planten pot leeg haalt maar wel iedere dag je tuin bewaakt en je begroet met lieflijk gezang of vind je het toch belangrijker dat je tuin iedere dag geveegd wordt en ieder blaadje een doorn in je oog is.  Reken dan maar dat je al gauw geen vogel meer hoort fluiten. En verder heb je katten of zelfs sommige honden dan geef deze een belletje en zorg dat als je voert je dit op een voor de vogel hoge en veilige plaats aanbiedt.
wat nog ….? water . Water is leven dus zorg dat je water in de tuin hebt al is het een platte schotel die je regelmatig bijvult of een vijvertje . nog een leuk kijk eens of je de regen pijpen kunt afkoppelen al dat schone regenwater verdwijnt in de riolering waar het bij vuil water terecht komt zonde. |Daar is trouwens een leuke subsidie mee te behalen op waterbewust afkoppelen . Zo zijn er nog wel meer kleine maatregelen waar je grote effecten mee kunt bereiken. maak mensen attent op de bomenstichting als je hoort dat er een mooie oude bom gekapt gaat worden, zeker bij huizen die van eigenaar verwisselen gebeurt dit al gauw.  Blijf geinformeerd zeker met het internet is dit geen excuus meer. Ga neuzen of wordt lid  bij de vogelbescherming , vivara , vlinderstichting , zoek uit welke natuurvereningen in je buurt zitten, deze weten welke vogels in je gebied zit en wat je verder  kunt doen om ze te helpen .
een hele simpele vraag levert ene ingewikkeld antwoord op . maar wel een hele belangrijke

Advertenties

De tuinvogeltelling de officiele uitslag


Waardevolle gegevens uit
telling

Een nieuw record: maar liefst 35.000 mensen
deden afgelopen weekend mee aan de Tuinvogeltelling. U en alle
andere deelnemers telden samen ruim 1,1 miljoen vogels. Een
waardevol resultaat, want hierdoor krijgen Vogelbescherming en SOVON
Vogelonderzoek een veel beter beeld van hoe het eigenlijk met de
Nederlandse tuinvogels gaat.
Zo valt direct een lichte daling in
het aantal kool- en pimpelmezen op in de afgelopen jaren. Deze en
andere uitkomsten van de Tuinvogeltelling onderzoeken we verder en
betrekken we in ons beschermingswerk.

Tuinvogel
top-tien 2010

  1. Huismus
(1)
  2. Merel (3)
  3. Koolmees
(2)
  4. Vink (5)
  5. Pimpelmees
(4)
  6. Spreeuw (7)
  7. Kauw
(6)
  8. Turkse tortel (8)
  9. Houtduif
(9)
10. Roodborst (12)

( ) = vorig jaar

Op www.tuinvogeltelling.nl kunt u de telresultaten per provincie en postcode zien.
Vanaf eind maart vindt u hier ook een uitgebreid verslag van de
telresultaten, opgesteld in samenwerking met SOVON Vogelonderzoek
Nederland
.

Heel hartelijk dank voor uw deelname aan de
Tuinvogeltelling!

Vogelbescherming Nederland

P.S.
Wegens het aanhoudende winterweer verlengen wij de Tuinvogelvoordeelactie tot zondag 31 januari!

en hoe nu verder? vogeltelling .


Top 10 landelijk 2010 :voorlopige stand

 1. Huismus 185.572
 2. Merel 115.720
 3. Koolmees 115.016
 4. Vink 89.999
 5. Pimpelmees 72.643
 6. Spreeuw 69.445
 7. Kauw 52.284
 8. Turkse tortel 48.149
 9. Houtduif 43.007
 10. Roodborst 37.815

Top 10 2009

 1. Huismus 113.227
 2. Koolmees 98.039
 3. Merel 71.661
 4. Pimpelmees 57.426
 5. Vink 53.251
 6. Kauw 48.161
 7. Spreeuw 45.301
 8. Turkse Tortel 39.202
 9. Houtduif 35.514
 10. Ekster 24.824                                                                             

Wat levert zo’n vogeltelling nu op. Op het eerste gezicht zou je kunnen denken dat het aantal vogels het goed doet, want zo zie je aan de gegevens er zijn er toch veel meer geteld? Maar zo werkt het niet . Zoals je kunt zien staat in de top 10 van 2009 niet het roodborstje en dat is  vreemd want die hebben we vorig jaar toch ook volop gezien . Ik  kan in principe opmaken dat het aantal roodborstjes dan onder de 24 000 moet hebben gezeten.
Nu kan ik op de site van de vogelbescherming zien dat er vorig jaar zo’n 22000  mensen hebben geteld . Nou zou ik het bij de vogelbescherming nog even kunnen navragen maar ik kan er vanuit gaan dat het aantal roodborstjes en aantal tellers ongeveer gelijk moet zijn  Er kunnen niet meer roodborstjes dan tellers zijn, wel minder . Is dat geen leuk gegeven?

 

In 2010 staan 37 815 roodborstjes van daaruit kan ik een schatting maken dat er dan ook rondom dat getal tellers zijn geweest.  Dat geeft dus aan dat er niet meer vogels zijn maar dat er meer vogels geteld zijn geworden, dit omdat er meer tellers hebben meegedaan dit jaar. En dat is leuk.

Maar hoe zit dat nu met het roodborstje. Als je bij mij in de vorige log  kijkt dan zie je dat bij alle telllers die het roodborstje hebben gesignaleerd dat dit er altijd maar eentje is geweest. Het roodborstje is namelijk een zeer solitaire vogel in tegenstelling tot bijv de mus die graag met groepjes bij elkaar zitten .  En verdedigt zijn territorium met verve . Er zal dan ook nooit een tweede roodborst in je tuin zitten tenzij deze zo groot is dat deze twee territotia kan handhaven maar zul je dus nooit in het zelfde gebied van je tuin zien zitten, want twee roodborstjes bij elkaar dat geeft moord en doodslag. Alleen, er is natuurlijk altijd een maar, als je het geluk hebt dat je net een koppeltje van man en vrouw hebt.

Wat kan ik nog aflezen er zijn zo’n 12000 tellers ( volgens de site  voorlopig 11000)  meer dit jaar er zijn 70.000 meer mussen geteld  dat zijn dus zo’n 6 mussen per teller en dat is beangstigend want mussen zitten graag in groepen kolonies en een gezonde kolonie zou zo’n 20 – 25 mussen moeten bevatten.  Volgens de berekeningen kom ik op 5 mussen per teller. Gemiddeld is dat 0.3  mussen meer dan vorig jaar. De vink heeft het best goed gedaan met een aantal van  36000 meer.  Dat er zijn er drie meer per teller. Nou lees ik deze gegevens zo even uit mijn hoofd af en trek er mijn eigen conclusies uit maar dat is natuurlijk een miniem  tegen de conclusies die de vogelbescherming kan trekken die alle tellers en aantallen per gebied hebben staan.

tuinvogeltelling resultaat 24 januari 2010


Mijn tuinvogeltelling heeft opgeleverd.:
houtduif  1
turkse tortel  3
 huismus  23
heggemus  1
roodborst  1
koolmees  3
pimpelmees  2
kauwtje  3
merel  3
kokmeeuw  1


telling van Tanja :
Ekster 2
Grote bonte specht 1
Heggenmus 1
Huismus 10
Kauw 4
Koolmees 2
Merel 4
Pimpelmees 1
Roodborst 1
Spreeuw 1
Zwarte kraai 6

Telling van Liza:
roodborst 1
maar wat een mooie.

Telling van Murwari
duiven heel veel
merels 2
koolmees 3
meeuwen heel veel
eters 0

Vosje:
roodborst 1
koolmees 1
kraaien of kauwtjes te veel.
buurtkat 3


Telling van Ann:
niet geteld, wel gesignaleerd
vink
roodborst
huismus
merel
spreeuw
lijster
koolmees


Yvon:

kraai 3
ekster 2
meeuw : ontelbaal
gehoord koolmees
spreeuw
merel
pimpelmees

Edward
koolmees 2

Sandra:
vink 1
merels 3
winterkoning 1
pimpelmezen 2
ekster 1
koolmees 1
roodborst 1
groenling 4
heggemus1
ringmus 1
Leo :
merel 1

Aggie :

Merels 3
Huismussen 7
Ringmussen 8
Vinken 14
Groenling 1
Eksters 2
Geelgorzen 14
Hegge(n)mus 1
Zwarte Kraai 1
Roodborst 1
Pimpelmees 3
Houtduif 1
Corry:
Meeuwen ontelbaar
 koolmeesjes 4
 merels 2
roodborstje 1
 winterkoninkje 1
halsbandparkieten 12
 houtduif  1

Els:
Wel gezien maar niet geteld, volgens mij had ze de visite gewoon mee moeten laten doen
vink
roodborst
spreeuw
merel
lijster
koolmees
pimpelmees
huismus
heggenmus
ringmus
kraai een hele grote en een kleine soort 
ekster
specht maar niet in mijn tuin maar in boom van buren