Wolkjes


Wolkjes ontsnappen aan mijn adem,

dwarrelend tegen een helblauwe lucht

Witte rijp steekt af tegen groen bevroren gras,

een winterkoning fluit vanuit het struweel zijn lieflijk lied.

Stilletjes staan we naast elkaar te genieten

een waterige zonnetje ontglipt aan de horizon

Jouw hand ligt op mijn schouder, de stilte spat uit elkaar

Als honderden ganzen gakkend het luchtruim kiezen.

Jaren later….woorden schieten nu echt tekort

letters kunnen het verlies niet vertalen

gevangen in je bed, afscheid van zon en wind, maar

een winterkoning fluit vanuit het struweel zijn lieflijk lied

Laat nu je gedachten maar hun rust vinden

zoals je lichaam al stiekem heeft gedaan

hoelang heb je er niet naar uitgekeken

om nu eindelijk naar moeder de vrouw te kunnen gaan

Het afscheid kunnen we niet tegenhouden

Ik kan je niet meer horen of zien

Het huisje is nu helemaal leeg en stil maar

een winterkoning fluit vanuit het struweel zijn lieflijk lied

Vergeten zullen we je nimmer-nooit-niet

herinneringen blijven naar boven komen

verhalen worden steeds gedeeld

en zo zul je voor altijd in ons hart blijven wonen.

Advertenties

steenuil


Deze slideshow heeft JavaScript nodig.

Met het grootste geluk  werden we uitgenodigd voor een unieke ervaring. Via de cursus  vogels van de IVn/vogelwerkgroep hadden we de kans om eens een keertje met iemand van de steenuilenwerkgroep mee te lopen. We kkregen uitleg over de werkgroep met nadruk op werk aangezien de groep uit slechts twee personen bestaat. Ze beheren saampjes zo’n 56 kasten en van de 56 kasten zijn er zo’n twintig echt in gebruik door steenuiltjes. De inleiding begon al met het slechte nieuws dat dit een dramatisch jaar is voor steenuilen. slechts een nest per jaar met een gemiddelde van 2,6 jongen is nodig om de populatie op peil te houden en van de twintig kasten zijn al 10 broedsel mislukt. Waarschijnlijk heeft het weer hier een grote invloed op gehad, te lang koud , daarna lang droog en nu heel lang regen.  De vraag was dus maar of er wel uiltjes bekeken konden worden. Als alles goed is dan zijn de jongen nu 11 dagen oud en er zaten drie eieren in de kast.

De steenuil is een klein uiltje dat houdt van cultuurlandschap, weiland fruitboompje knotwilgen, dat is zijn terrein, en van dat soort terreinen zijn er niet meer veel. In ons geval zijn we bij de paters van Lilbosch gekomen, ook al een unieke ervaring, dat eigenlijk een apart logje waard is.  De paters moesten een keuze maken ook in het kader van de crisis voor economie of ecologie en deze paters hebben gelukkig gekozen voor ecologie en zijn zelfs onderdeel geworden van het grote project euro 2000.

Terug naar de steenuil.  De steenuil is trouwens een uil die overdag gezien wordt en overdag jaagt. Aan de kleur van de ogen kun je dit blijkbaar zien. Volgens vogelaars zijn gele ogen van  een dagvlieger( steenuil) en oranje een schemerdier (bosuil) en donkere ogen een nachtdier(kerkuil). De steenuil staat zoals zoveel tegenwoordig onder bedreiging. Dit komt met name door oprukkende gebouwing en grootschalige landbouw en het gebruik van gif, steenuilen leven voornamelijk uit insecten waaronder kevers, regenwormen enz. Heel af en toe een muis als dit zich voordoet en dan is het vaak een zieke, vergiftigde muis en twee. drie vergiftigde muizen zijn funest voor zo’n klein uiltje dat nauwelijks 250 gram weegt. Veel uiltjes worden doodgereden en dat komt omdat er een tekort is aan voedsel want als dit er genoeg was zouden ze zich helemaal niet ophouden bij wegen .Verder zijn er veel uilen die verdrinken en daar is nogal wat ondezoek naar gedaan. Dit met name omdat veel uiltjes verdrinken in de waterbakken ( die cementkuipen) en badkuipen voor het vee. na heel veel onderzoek waarbij ze stokjes, gaas, rekjes en ik weet niet wat hebben uitgeprobeerd bleven de uiltjes verdrinken , nu is er eindelijk een bak ( soort van wasmand maar dan met grotere openingen) dat wel geschikt is om voor uilen die te water zijn geraakt een uitweg te vinden, maar om dat weer bij de boer te krijgen is weer moeilijk want boeren blijven zuinig en extra investeringen vinden ze niet nodig.

De inspectie was heel mooi maar ook harde waarheid. er zaten gelukkig twee jongen in het nest maar van die twee jongen was ereentje waarscijnlijk door voedselgebrek in dusdanige staat dat deze het niet gaat redden. Het tweede jong ziet er gelukkig wel goed uit en nadere inspectie laat blijken dat het ene sterk en gezond jong is dus de kans is groot dat tenminste 1 jong het gaat redden dit jaar. Een mager resultaat maar wel heel tekenend voor wat er dit jaar in heel de uilenwereld plaatsvindt.