Zijn de Oostvaarder plassen wel zo mooi als men ons wil laten geloven???


Deze gedachtengang volgt :  in antwoord op mijn vraag na aanleiding van een lezing over roofvogels.  In die lezing werd aangekaart dat de vogelstand in de Oostvaarder Plassen drastisch omlaag aan het gaan was en men suggereerde dat dit kwam door het vele grote wild dat daar leeft, paarden, runderen, herten.  Ze zouden het gras te kort eten zodat broedvogels geen plek meer konden vinden en ze zouden nesten met eieren of jongen vertrappen.
Ik vond het zeer aannemelijk klinken en heb deze vraag dan ook neergelegd bij Staatsbosbeheer. Verder heb ik ook gevraagd of als het zo was hier rekening mee gehouden wordt en er plekken zijn waar dit groot wild niet bij kan ?
Ik heb deze vraag  neergelegd bij de boswachter van de Oostvaarder Plassen (ook zij hebben een weblog).  Hierop heb ik nog geen antwoord gekregen tenminste van de boswachter.
Het antwoord wat ik wel kreeg was er eentje dat ongefundeerd was door iemand die al vaker er tegen in ging.
Zonder feiten helaas.
Een tweede reactie is wel feitelijk te onderbouwen en daar schrik je toch wel effe van.  Let wel de Oostvaarder plassen zijn een natuurgebied en je zou toch mogen verwachten dat juist hier vogels en andere dieren hun rust zouden moeten kunnen vinden om voor hun nageslacht te zorgen zeker omdat er in de rest van Nederland door grootschalige landbouw al heel veel soorten en gebieden het zwaar hebben .
Grappig om te zien dat ik geen antwoord heb gekregen maar Erica wel weer een antwoord heeft gekregen op haar antwoord naar mij toe.
Erica Hennekes 6h

Voor feiten betreffende de ontwikkeling van de vogelstand, zijn er twee rapporten, die je via Google kunt inzien. 1. Het SOVON broedvogelrapport Oostvaardersplassen, van Wim van Maanen, betr. het droge gebied. 2. Het rapport van Altenburg & Wymenga; Broedvogels in de moeraszone van de Oostvaardersplassen, staan ook onder Oostvaardersplassen, als je een paar pagina’s doorbladert. Enkele voorbeelden van aantalsontwikkeling volgens SOVON rapport over resp. de jaren 1997 – 2002- 2007 en 2012.
Koekoek 47 – 27 – 11 – 3. Sprinkhaanrietzanger 85 – 32 – 16 – 1. Rietzanger 231 – 255 – 127 – 34. Bosrietzanger 931 – 274 – 138 – 48. Kleine Karekiet 761 – 575 – 488 – 161.
Deze tendens zie je over de gehele linie. Alleen ganzen en zwarte kraaien doen het goed.
Verdwenen soorten; Havik, Boomvalk, Fazant, Porseleinhoen, Oeverzwaluw, Nachtegaal, Paapje, Wielewaal, enz. enz. in totaal 32 soorten.
Een conclusie uit dit rapport; De dichtheid van broedvogels is overeenkomstig met die in grootschalig agrarisch landschap in Zuidelijk Flevoland.
Ecoloog Loek Kuiters van onderzoeksbureau Alterra vraagt zich af of SBB zijn “systeembeheer” kan volhouden, nu de OVP als Natura 2000 gebied wordt aangemerkt. De beheerders zijn verplicht die natuur en soorten in stand te houden. Blauwborst en Paapje staan wél op de lijst van te beschermen soorten; Heckrunderen en edelherten niet.
Aldus Loek Kuiters.
Er wordt vanuit Brussel subsidie verstrekt aan de OVP, maar aangezien men de oorspronkelijke doelstelling geheel uit het oog is verloren, is er hierover een klacht ingediend in Brussel. Inmiddels is deze klacht officieel in behandeling genomen.

Ik dank Erica zeer voor haar reactie. en zal het zeker in de gaten houden

voor alle reacties :

http://oostvaardersplassen.wordpress.com/2014/01/17/winterbeschutting-voor-dieren-oostvaardersplassen-geopend/#comment-2012

Ik zou zeggen vorm je eigen mening, maar het is goed om kritisch te blijven. Voorlopig ga ik verder om op kleine schaal proberen om weer een stukje extra groen in de wereld te creëren. En als dit jaar net als vorig jaar een vink en winterkoning in de tuin willen nestelen dan komt de rest vanzelf wel.

Afbeelding

Wald


Vandaag weer eens tijd voor een extra logje.

Wandelen en geocachen doen we volop, foto’s maken ook maar de tijd vinden om deze uit te werken is wat moeilijker.
Vandaag weer eens op schattenjacht geweest. Het gebied waar we zijn geweest is een oud munitiedepot geweest van de Engelsen. Sinds het ontmanteld is mag de natuur er haar gang gaan en de wegen die erdoorheen lopen zijn alleen toegankelijk voor voetgangers en fietsers met als resultaat een oase van groen en rust.
Als we al mensen tegenkwamen dan spraken deze niet of gedempt. Het gebied wekt blijkbaar niet alleen bij ons respect op.

IMG_3210

De bestaande constructies als muren, asfalt, beton worden langzaam weer door de natuur overgroeid.  Er staan wallen die volgegroeid zijn met dopheide. Geen idee waar deze voor dienden.  De vierkante stukken asfalt die her en der nog zichtbaar zijn tussen al die heide in , zijn in de zomer waarschijnlijk een zeer geliefd bij de zonneminnende hagedissen.

IMG_3192

IMG_3185Dat de natuur er groeit en bloeit, blijkt onder andere uit de vele jonge vliegdennen.  Op sommige plaatsen in de verte is zeldzaam korstmos te zien. In de bomen wemelt het van de vogels, kuifmees, zwartkop, staartmees, boomklever, bonte specht zijn maar enkele die we gehoord en gezien hebben.

Ook het feit dat je hier wel heel gemakkelijk groot wild kunt zien als damherten laten zien dat de natuur her hier behoorlijk naar zijn zin heeft.  Je moet als toeschouwer wel even opletten want er zijn toch een heleboel fietsers en wandelaars die deze schoonheidjes gemist hebben.

IMG_3175

IMG_3207

Al met al maakt het, dat ik dit gebied nog wel eens vaker zal bezoeken want naar mijn gevoel heb ik nog maar een heel klein beetje gezien van wat dit gebied te bieden heeft. Mocht het binnenkort gaan sneeuwen dan gaan we zeker hierheen want niets zo mooi dan sporen in de sneeuw die verraden welke dieren er leven.

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.

Texel


Vakantie en waar beter lekker uitwaaien en genieten van de natuur en vooral van elkaar als op een eiland als Texel.
De gevoelens liggen er, de emoties ook alleen ik krijg ze even niet onder woorden gebracht dus dan maar een album en gewoon genieten van wat we gezien hebben

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.

en misschien is het wel een ervaring om sprakeloos van te worden, zelfs voor een redelijk ervaren vogelaar als ik zijn deze aantallen en soorten echt indrukwekkend. En zelfs weer nieuwe soorten kunnen aftekenen op mijn lijstje.

14 april eindelijk lente


 

De eerste dag met een beetje temperatuur,  na weken van vorst en koude ligt de natuur volgens berichten wel zeker een maand achter.   Nu de temperaturen vandaag omhoog zijn geschoten is de lente in alle hevigheid losgebarsten en komt de lente nu op alle  gebieden tegelijk los.   Padden, kikkers, kikkerdril, paddendril, bloemen bloeien hommels zoemen vogels komen ineens in alle getalen het land binnen en weken van stilte , worden ineens gevuld met de zang van de tjiftjaf,   fitis, zwartkop, kievitten, baltsende futen,  zwaluwen alles tegelijk .  Heerlijk al dat gekrakeel ben benieuwd wat dat verder nog geeft.

IMG_0004 IMG_0008 IMG_0014 IMG_0015 IMG_0030 IMG_0032 IMG_0070 IMG_0078 IMG_0081

Doort


Wat een heerlijke dag was het vandaag. Ik heb geen idee wat de temperatuur precies was maar hij kwam hier vandaag toch echt wel dicht tegen de twintig aan . Voor mij een goed excuus om de boel de boel te laten en er lekker op uit te gaan. Alsof ik een excuus nodig heb.  Ik dacht ik ga even naar de Doort dan kan ik jullie laten zien hoe de schermen eruit zien en waar we de padden uitzetten.  Wie de foto’s van vorig jaar nog kent zal zien wat een kaalslag er heeft plaatsgevonden in de Doort. Schrikbarend en op het eerste blik ook rigoureus. Via via , weet ik nu wel dat alles in het kader is van de boomkikker, de stand van de boomkikker is schrikbarend achteruit gegaan, blijkbaar doordat er ook  ontzettend veel achterstallig onderhoud is geweest. Poelen dichtgeslibd of bevatten vis, funest voor de ei- afzettingen.  Nu er zoveel bomen zijn weggehaald komt er veel meer licht in het bos. Dit heeft weer zijn voordelen voor de lagere planten en daarop weer insecten en als gevolg daarvan weer voordelen voor de vogels en andere kleinere dieren. En daarna weer grotere dieren zo zie je de voedselomloop in actie.
Toch is het wel schrikken natuurlijk maar hoe mooi de Doort ook was, ergens leefde het niet meer,  het stagneerde alles groeide dicht. Nu er meer open plekken zijn blijkt meteen bij de eerste de beste storm wat dat betekent want er zijn verschillende grote bomen die er zo sterk uitzagen toch omgegaan nu de wind vrij spel had bleken ze toch niet zo bestand als gedacht, met hele wortel en al zijn ze omgevallen andere bomen meenemend. Meteen zie je wat dat een variatie brengt. schuilplekken, nestplaatsen , voedingsbron.|Tijdens mijn rondje waarbij ik toch ook nog een salamander in een van de emmers vond. Normaal trekken amfibieën ’s nachts. S Nachts is de vochtigheid hoger en natuurlijk de de veiligheid groter want met zo’n massa padden op pad is vragen om problemen als je overdag loopt menige reiger zou dan likkebaardend klaarstaan bij zo’n poging overdag. Leuk is ook om te zien dat al die padden dus overdag helemaal verdwenen zijn. Ik kon er geen een ontdekken en we hebben er ondertussen toch wel zo’n driehonderd amfibieën overgezet waarvan twee honderd padden zeventig bruine kikkers , 17 watersalamanders en 5 kamsalamanders wat meteen aangeeft hoe zeldzaam de salamanders zijn. Onze opbrengst van gisteren was nog niet eens verwerkt in de statistieken. Op Sint Joost zijn zelfs al zo’n duizend exemplaren overgezet. Daarvan was er slechts een kamsalamander, maar naar wat ik heb begrepen is dat wel een nieuweling in Sint Joost .
De emmers worden twee keer per dag geleegd een keer s ‘avonds rond half 10 en een keer ’s morgens om half acht . En dat op twee locaties, vanwege de veiligheid zijn we altijd met zijn tweeën minimaal . Daar zijn natuurlijk ook veel vrijwilligers voor nodig. Ik heb even de lijst bekeken en we zijn met vijftig man sterk. Ik help drie avonden in de week.
Terug naar vandaag. De buizerd zweeft majestueus boven de boomtoppen, uiteindelijk blijken het er vier te zijn. De vogels kwetteren dat het een lieve lust is. Ik loop door het nog dorre gele gebied dat rigoureus kort gemaaid was en heel voorzichtig ontwaren zich al nieuwe scheutjes. het is ongelooflijk het tiert van leven, allerlei insecten dwarrelen door de lucht en in het korte gras schieten spinnen voor mijn voeten weg . De boomklever is volop bezig langs de boomstam, in het water wemelt het niet van de padden maar wel van de kevers . grote dikke kevers zitten in en om het water, loopkevers, geel gerande watertor en nog meer . Plots klinkt naast me een schattig en bekend smakkend geluidje , zo eentje alsof je een beestje lokt. Een eekhoorn kijkt me vanachter de stam met gepluimde oortjes nieuwsgierig aan.  Het koppie gaat op en neer alsof hij me aan het aftasten is. Als hij besluit dat het veilig is kruipt hij langs de stam omhoog geen moeite doende om zich te verbergen. Toch zitten er zoveel takjes in mijn gezichtsveld dat het moeilijk is om hem te volgen. Ik zie hem duidelijk reiken om een takje pakken en volgens mij eet hij de verse knopjes eraf. Een vogel schiet  mopperend voor me langs ,een vrouwtjes fazant zat op een halve meter afstand en ik heb die arme schat niet eens gezien. Gevolg wij beiden een sprong in de lucht en waarschijnlijk een hartaanval van de schrik. Mijn aandacht is van de eekhoorn afgeleid, maar goed ook anders stond ik hier nog een uur. nog even naar de grote vijver dan.  Mijn bekende pad wordt her en der belet door flinke omgevallen/ omgewaaide bomen. al die rommel in het bos maakt het wel spannend, ik zie hoe gaatje en holletje ontstaan, zo’n enorme wortel is een ideale broedplaats voor een ijsvogel. De winterkoning heeft huis in de kleine takjes en de roodborst zit uitdagend op de stam, De klimop die om de stam loopt ligt nu ook op de grond en menig insect zit al op de nog plakkerige bolletjes. Ik moet "mijn bos"weer helemaal opnieuw ontdekken. zelf het water vertoond een grote verassing, het water staat enorm hoog alle tussendijkjes liggen her en der onder water. maar de grootste verassing zit op het water. eendjes niet zomaar eendjes maar ik zie krakeendjes, een fuut in een prachtige baltskleur, en nonnetjes een wit mannetje met wel drie vrouwtjes bij zich. heeft die het goed. Ook de zwanen vormen weer een paartje, en dan scherend over het water een vleermuis . Toch wonderlijk hoe je steeds iets nieuws ontdekt. Voor mij was dit een hemelse dag en als dit een voorproefje is dan laat ik me graag overvallen met al dat moois.