staartmees


Deze prachtige staartmees vergezelde me op mijn pad, dansend tussen de takken door terwijl hij op jacht is naar insecten.

De staartmees (Aegithalos caudatus) die plusminus een cm of 15 is bestaat voor meer dan de helft van zijn grootte uit staart.  De staartmees behoort tot zijn eigen familie van de staartmezen dus ene andere groep dan de mezen (Paridae) en er bestaan heel veel ondersoorten die zelfs voor de kenner moeilijk te bepalen zijn.

Er zijn variaties van een witte kop tot donkere kopje met grote wenkbrauwstrepen.  Zie je staartmezen met deze witte kopjes dan kun je ervan uigaan dat dit wintergasten zijn uit het noorden en oosten van Europa. De staartmees komt voor in bosrijke gebieden , in struikgewas maar ook op bouwland en parken. Ze bouwen zelf bolvormige nesten laag in de struiken waarbij ze spinrag, veren en mos gebruiken.
staartmees
 
Hun manier van voedsel verzamelen is een genot om naar te kijken, ze bewegen zich voort in groepen van 20 tot 60 exemplaren waarbij ze zich geroutineerd door de verste takken bewegen, het lichte gewicht van deze vogels en de lange staart helpt ze om op de moeilijkste plekjes te kunnen komen , dis is de reden waarom ze vaak ook met andere mezen kunnen reizen want ze zijn geen concurrent van elkaar.  Als de groep de boom of struik bedwongen heeft zal altijd eerst een staartmees de volgende boom trotseren en als de kust veilig is volgt de rest alweer gauw. 
Ook is het leuk te realiseren is dat als er een vogel achterblijft dat de rest wacht totdat de achterblijver weer bij is. Vooral bij de vogelbescherming is dit fenomeen besproken waarbij de groep dus wacht als een van hun leden gevangen is geworden en pas weer verder gaat als dit exemplaar geringd en wel weer wordt vrijgelaten. 
In Nederland bevinden zich rondom de 40.000 broedparen. De staartmees is een jaarvogel wat betekent dat hij het hele jaar te zien is. 
Dus mocht je volgende keer vele zachte hoge gezellige geluidjes horen dan kijk eens omhoog grote kans dat er een groep foeragerende staartmezen langs komt. 
 
 
Advertenties