Daar zijn ze weer


Afgelopen weekend gezellig vogeltjes geteld voor de tuinvogel telling,  nou dat werd toch wel een hele lijst. Met zelfs zeer leuke waarnemingen als kuifmees en zwarte mees. En dan ben je zo’n lijst aan het invoeren en dan denk je hè de winterkoning staat er niet op , ja maar die zie ik toch iedere dag.  Nee met de telling liet die zich niet zien.  Of die het wist en het lekker expres deed. Bij de tuinvogel telling tel je weliswaar maar een half uurtje en zelfs tuinvogels hebben ook een bepaalde rangorde als het gaat om mogen eten en dan zie je in een half uurtje ook niet alles wat in zo’n tuin gebeurd.

Opvallend is ook dat de bonte specht die wel degelijk in de buurt zit zich ook al een tijdje niet meer liet zien net als  de boomklever trouwens.
Dan is het wel heel lullig als je de dag na de vogel telling dan ineens die twee bonte rebbels op de paal en op de tafel ziet zitten.
Nou is het al een paar dagen koud en die dag was het min 7 dus waarschijnlijk heeft dat ook meegespeeld.
Mij maakt het niet zo veel uit , ik geniet met volle teugen vanaf mijn keukentafel .

IMG_0032

IMG_0003

 

 

 

Advertenties

Boomklever


Een van onze vaste bewoners/ bezoekers in onze nieuwe tuin is de boomklever. De boomklever is met zijn opvallende kleuren en geluiden best een opvallend vogeltje. Dit in tegenstelling tot zijn neef de boomkruiper die onopvallend bruin gekleurd is en een heel stuk kleiner is.
De boomklever vind ik echt de ijsvogel van het bos. Wie eenmaal zijn geluid kent zal zich hem vaker herkennen. De boomklever is van nature een insecteneter die larven en poppen tussen de boombast tevoorschijn haalt waarbij soms hele stukken bast worden verwijderd om eraan te komen. Ook kan een boomklever net als een specht kloppen al doet hij dat niet om in de boom te hakken maar om de larven naar buiten te lokken.
IMG_0034

In de winter lust de boomklever heus wel een een pindaatje of zaadje om zo zijn vetreserves op peil te houden. Hoewel voorzichtig is de boomklever zeker geen schuwe vogel.  Zijn nest maakt hij niet zelf maar gebruikt oude nesten van spechten in een holte in een boom of in een nestkast met een oud nest waarbij hij de opening zorgvuldig dichtmetselt met klei waardoor er maar een kleine opening openblijft waar hij zelf net doorkan.
Gewoonlijk bestaat het legsel uit 7 tot 9 eieren met uitzonderingen naar iedere kant.  Opvallend zijn de kleine territoria die meestal niet groter zijn dan 1000 m².
In een eenmaal gevestigd territorium blijven ze het hele jaar door en komen er alleen enigszins buiten in de winter, in een tijd van voedselschaarste.
IMG_0021

Goudhaan : Regulus regulus


 

Regulus regulus oftewel goudhaan. Goudhaantje mag niet meer, net zoals Vlaamse Gaai ook niet meer mag. Tegenwoordig is het Gaai . winterkoninkje mag trouwens ook niet meer.

De goudhaan is het kleinste Europese vogeltje van Europa. Van snavelpunt tot staart is hij met moeite 8,5 cm groot. De goudhaan eenvoudig te herkennen , klein ,een groene rug en een vaalwitte onderzijde.  Met name de gele streep over de verder zwarte kruin trekt de aandacht.
Het zangvogeltje is vooral te vinden in naaldbossen met lariksen en sparren. Er komen echt enorme aantallen voor maar ze zijn zeer onopvallend,  ze worden niet snel gezien. Goudhanen verblijven meestal in de toppen van naaldbomen.
Hun aanwezigheid wordt verraden door hun liedje of roepjes van hoge tonen; ‘zrie-zrie-zrie’. Maar je moet ze wel kunnen horen en vaak is de toonhoogte dusdanig dat veel mensen ze niet meer kunnen horen door achteruitgang van gehoor of door zelf te druk te zijn.  Ze leven in groepjes en trekken vaak op met mezen.  Goudhaantjes schijnen ontzettend tam te kunnen worden en vooral in de trektijd als er duizenden in ons land neerstrijken zijn ze zo met voedsel zoeken bezig dat je ze soms bijna aan zou kunnen raken.

25-12-2013 133

Doordat de goudhaan zo klein is heeft hij erg veel energie nodig om warm te blijven. Op een koude nacht kan de goudhaan wel 20% van het lichaamsgewicht kwijt raken om op temperatuur te blijven. Veel jonge goudhanen sterven dan ook aan kou en voedselgebrek.  Om warm te blijven kruipen de goudhanen dan ook dicht bij elkaar en er is al eens een nestkast ontdekt waarin zo’n 20 goudhanen aan het schuilen waren tegen de kou.

Het nest bestaat uit een diepe kom op het eind van een groene dennentak. Het nest wordt gemaakt van mos en spinrag en wordt aan de binnenkant bedekt met veertjes. In de broedperiode laten goudhanen zich maar weinig zien. In de winter wordt de vogel vaker gezien, ook omdat vele duizenden goudhanen uit Scandinavië in Nederland overwinteren. Nederlands goudhanen trekken weg naar het Middellands zee gebied.

25-12-2013 130

25-12-2013 128

De tuinvogeltelling de officiele uitslag


Waardevolle gegevens uit
telling

Een nieuw record: maar liefst 35.000 mensen
deden afgelopen weekend mee aan de Tuinvogeltelling. U en alle
andere deelnemers telden samen ruim 1,1 miljoen vogels. Een
waardevol resultaat, want hierdoor krijgen Vogelbescherming en SOVON
Vogelonderzoek een veel beter beeld van hoe het eigenlijk met de
Nederlandse tuinvogels gaat.
Zo valt direct een lichte daling in
het aantal kool- en pimpelmezen op in de afgelopen jaren. Deze en
andere uitkomsten van de Tuinvogeltelling onderzoeken we verder en
betrekken we in ons beschermingswerk.

Tuinvogel
top-tien 2010

  1. Huismus
(1)
  2. Merel (3)
  3. Koolmees
(2)
  4. Vink (5)
  5. Pimpelmees
(4)
  6. Spreeuw (7)
  7. Kauw
(6)
  8. Turkse tortel (8)
  9. Houtduif
(9)
10. Roodborst (12)

( ) = vorig jaar

Op www.tuinvogeltelling.nl kunt u de telresultaten per provincie en postcode zien.
Vanaf eind maart vindt u hier ook een uitgebreid verslag van de
telresultaten, opgesteld in samenwerking met SOVON Vogelonderzoek
Nederland
.

Heel hartelijk dank voor uw deelname aan de
Tuinvogeltelling!

Vogelbescherming Nederland

P.S.
Wegens het aanhoudende winterweer verlengen wij de Tuinvogelvoordeelactie tot zondag 31 januari!

en hoe nu verder? vogeltelling .


Top 10 landelijk 2010 :voorlopige stand

 1. Huismus 185.572
 2. Merel 115.720
 3. Koolmees 115.016
 4. Vink 89.999
 5. Pimpelmees 72.643
 6. Spreeuw 69.445
 7. Kauw 52.284
 8. Turkse tortel 48.149
 9. Houtduif 43.007
 10. Roodborst 37.815

Top 10 2009

 1. Huismus 113.227
 2. Koolmees 98.039
 3. Merel 71.661
 4. Pimpelmees 57.426
 5. Vink 53.251
 6. Kauw 48.161
 7. Spreeuw 45.301
 8. Turkse Tortel 39.202
 9. Houtduif 35.514
 10. Ekster 24.824                                                                             

Wat levert zo’n vogeltelling nu op. Op het eerste gezicht zou je kunnen denken dat het aantal vogels het goed doet, want zo zie je aan de gegevens er zijn er toch veel meer geteld? Maar zo werkt het niet . Zoals je kunt zien staat in de top 10 van 2009 niet het roodborstje en dat is  vreemd want die hebben we vorig jaar toch ook volop gezien . Ik  kan in principe opmaken dat het aantal roodborstjes dan onder de 24 000 moet hebben gezeten.
Nu kan ik op de site van de vogelbescherming zien dat er vorig jaar zo’n 22000  mensen hebben geteld . Nou zou ik het bij de vogelbescherming nog even kunnen navragen maar ik kan er vanuit gaan dat het aantal roodborstjes en aantal tellers ongeveer gelijk moet zijn  Er kunnen niet meer roodborstjes dan tellers zijn, wel minder . Is dat geen leuk gegeven?

 

In 2010 staan 37 815 roodborstjes van daaruit kan ik een schatting maken dat er dan ook rondom dat getal tellers zijn geweest.  Dat geeft dus aan dat er niet meer vogels zijn maar dat er meer vogels geteld zijn geworden, dit omdat er meer tellers hebben meegedaan dit jaar. En dat is leuk.

Maar hoe zit dat nu met het roodborstje. Als je bij mij in de vorige log  kijkt dan zie je dat bij alle telllers die het roodborstje hebben gesignaleerd dat dit er altijd maar eentje is geweest. Het roodborstje is namelijk een zeer solitaire vogel in tegenstelling tot bijv de mus die graag met groepjes bij elkaar zitten .  En verdedigt zijn territorium met verve . Er zal dan ook nooit een tweede roodborst in je tuin zitten tenzij deze zo groot is dat deze twee territotia kan handhaven maar zul je dus nooit in het zelfde gebied van je tuin zien zitten, want twee roodborstjes bij elkaar dat geeft moord en doodslag. Alleen, er is natuurlijk altijd een maar, als je het geluk hebt dat je net een koppeltje van man en vrouw hebt.

Wat kan ik nog aflezen er zijn zo’n 12000 tellers ( volgens de site  voorlopig 11000)  meer dit jaar er zijn 70.000 meer mussen geteld  dat zijn dus zo’n 6 mussen per teller en dat is beangstigend want mussen zitten graag in groepen kolonies en een gezonde kolonie zou zo’n 20 – 25 mussen moeten bevatten.  Volgens de berekeningen kom ik op 5 mussen per teller. Gemiddeld is dat 0.3  mussen meer dan vorig jaar. De vink heeft het best goed gedaan met een aantal van  36000 meer.  Dat er zijn er drie meer per teller. Nou lees ik deze gegevens zo even uit mijn hoofd af en trek er mijn eigen conclusies uit maar dat is natuurlijk een miniem  tegen de conclusies die de vogelbescherming kan trekken die alle tellers en aantallen per gebied hebben staan.

tuinvogeltelling resultaat 24 januari 2010


Mijn tuinvogeltelling heeft opgeleverd.:
houtduif  1
turkse tortel  3
 huismus  23
heggemus  1
roodborst  1
koolmees  3
pimpelmees  2
kauwtje  3
merel  3
kokmeeuw  1


telling van Tanja :
Ekster 2
Grote bonte specht 1
Heggenmus 1
Huismus 10
Kauw 4
Koolmees 2
Merel 4
Pimpelmees 1
Roodborst 1
Spreeuw 1
Zwarte kraai 6

Telling van Liza:
roodborst 1
maar wat een mooie.

Telling van Murwari
duiven heel veel
merels 2
koolmees 3
meeuwen heel veel
eters 0

Vosje:
roodborst 1
koolmees 1
kraaien of kauwtjes te veel.
buurtkat 3


Telling van Ann:
niet geteld, wel gesignaleerd
vink
roodborst
huismus
merel
spreeuw
lijster
koolmees


Yvon:

kraai 3
ekster 2
meeuw : ontelbaal
gehoord koolmees
spreeuw
merel
pimpelmees

Edward
koolmees 2

Sandra:
vink 1
merels 3
winterkoning 1
pimpelmezen 2
ekster 1
koolmees 1
roodborst 1
groenling 4
heggemus1
ringmus 1
Leo :
merel 1

Aggie :

Merels 3
Huismussen 7
Ringmussen 8
Vinken 14
Groenling 1
Eksters 2
Geelgorzen 14
Hegge(n)mus 1
Zwarte Kraai 1
Roodborst 1
Pimpelmees 3
Houtduif 1
Corry:
Meeuwen ontelbaar
 koolmeesjes 4
 merels 2
roodborstje 1
 winterkoninkje 1
halsbandparkieten 12
 houtduif  1

Els:
Wel gezien maar niet geteld, volgens mij had ze de visite gewoon mee moeten laten doen
vink
roodborst
spreeuw
merel
lijster
koolmees
pimpelmees
huismus
heggenmus
ringmus
kraai een hele grote en een kleine soort 
ekster
specht maar niet in mijn tuin maar in boom van buren