De tuinvogeltelling de officiele uitslag


Waardevolle gegevens uit
telling

Een nieuw record: maar liefst 35.000 mensen
deden afgelopen weekend mee aan de Tuinvogeltelling. U en alle
andere deelnemers telden samen ruim 1,1 miljoen vogels. Een
waardevol resultaat, want hierdoor krijgen Vogelbescherming en SOVON
Vogelonderzoek een veel beter beeld van hoe het eigenlijk met de
Nederlandse tuinvogels gaat.
Zo valt direct een lichte daling in
het aantal kool- en pimpelmezen op in de afgelopen jaren. Deze en
andere uitkomsten van de Tuinvogeltelling onderzoeken we verder en
betrekken we in ons beschermingswerk.

Tuinvogel
top-tien 2010

  1. Huismus
(1)
  2. Merel (3)
  3. Koolmees
(2)
  4. Vink (5)
  5. Pimpelmees
(4)
  6. Spreeuw (7)
  7. Kauw
(6)
  8. Turkse tortel (8)
  9. Houtduif
(9)
10. Roodborst (12)

( ) = vorig jaar

Op www.tuinvogeltelling.nl kunt u de telresultaten per provincie en postcode zien.
Vanaf eind maart vindt u hier ook een uitgebreid verslag van de
telresultaten, opgesteld in samenwerking met SOVON Vogelonderzoek
Nederland
.

Heel hartelijk dank voor uw deelname aan de
Tuinvogeltelling!

Vogelbescherming Nederland

P.S.
Wegens het aanhoudende winterweer verlengen wij de Tuinvogelvoordeelactie tot zondag 31 januari!

Advertenties

en hoe nu verder? vogeltelling .


Top 10 landelijk 2010 :voorlopige stand

 1. Huismus 185.572
 2. Merel 115.720
 3. Koolmees 115.016
 4. Vink 89.999
 5. Pimpelmees 72.643
 6. Spreeuw 69.445
 7. Kauw 52.284
 8. Turkse tortel 48.149
 9. Houtduif 43.007
 10. Roodborst 37.815

Top 10 2009

 1. Huismus 113.227
 2. Koolmees 98.039
 3. Merel 71.661
 4. Pimpelmees 57.426
 5. Vink 53.251
 6. Kauw 48.161
 7. Spreeuw 45.301
 8. Turkse Tortel 39.202
 9. Houtduif 35.514
 10. Ekster 24.824                                                                             

Wat levert zo’n vogeltelling nu op. Op het eerste gezicht zou je kunnen denken dat het aantal vogels het goed doet, want zo zie je aan de gegevens er zijn er toch veel meer geteld? Maar zo werkt het niet . Zoals je kunt zien staat in de top 10 van 2009 niet het roodborstje en dat is  vreemd want die hebben we vorig jaar toch ook volop gezien . Ik  kan in principe opmaken dat het aantal roodborstjes dan onder de 24 000 moet hebben gezeten.
Nu kan ik op de site van de vogelbescherming zien dat er vorig jaar zo’n 22000  mensen hebben geteld . Nou zou ik het bij de vogelbescherming nog even kunnen navragen maar ik kan er vanuit gaan dat het aantal roodborstjes en aantal tellers ongeveer gelijk moet zijn  Er kunnen niet meer roodborstjes dan tellers zijn, wel minder . Is dat geen leuk gegeven?

 

In 2010 staan 37 815 roodborstjes van daaruit kan ik een schatting maken dat er dan ook rondom dat getal tellers zijn geweest.  Dat geeft dus aan dat er niet meer vogels zijn maar dat er meer vogels geteld zijn geworden, dit omdat er meer tellers hebben meegedaan dit jaar. En dat is leuk.

Maar hoe zit dat nu met het roodborstje. Als je bij mij in de vorige log  kijkt dan zie je dat bij alle telllers die het roodborstje hebben gesignaleerd dat dit er altijd maar eentje is geweest. Het roodborstje is namelijk een zeer solitaire vogel in tegenstelling tot bijv de mus die graag met groepjes bij elkaar zitten .  En verdedigt zijn territorium met verve . Er zal dan ook nooit een tweede roodborst in je tuin zitten tenzij deze zo groot is dat deze twee territotia kan handhaven maar zul je dus nooit in het zelfde gebied van je tuin zien zitten, want twee roodborstjes bij elkaar dat geeft moord en doodslag. Alleen, er is natuurlijk altijd een maar, als je het geluk hebt dat je net een koppeltje van man en vrouw hebt.

Wat kan ik nog aflezen er zijn zo’n 12000 tellers ( volgens de site  voorlopig 11000)  meer dit jaar er zijn 70.000 meer mussen geteld  dat zijn dus zo’n 6 mussen per teller en dat is beangstigend want mussen zitten graag in groepen kolonies en een gezonde kolonie zou zo’n 20 – 25 mussen moeten bevatten.  Volgens de berekeningen kom ik op 5 mussen per teller. Gemiddeld is dat 0.3  mussen meer dan vorig jaar. De vink heeft het best goed gedaan met een aantal van  36000 meer.  Dat er zijn er drie meer per teller. Nou lees ik deze gegevens zo even uit mijn hoofd af en trek er mijn eigen conclusies uit maar dat is natuurlijk een miniem  tegen de conclusies die de vogelbescherming kan trekken die alle tellers en aantallen per gebied hebben staan.

tuinvogeltelling resultaat 24 januari 2010


Mijn tuinvogeltelling heeft opgeleverd.:
houtduif  1
turkse tortel  3
 huismus  23
heggemus  1
roodborst  1
koolmees  3
pimpelmees  2
kauwtje  3
merel  3
kokmeeuw  1


telling van Tanja :
Ekster 2
Grote bonte specht 1
Heggenmus 1
Huismus 10
Kauw 4
Koolmees 2
Merel 4
Pimpelmees 1
Roodborst 1
Spreeuw 1
Zwarte kraai 6

Telling van Liza:
roodborst 1
maar wat een mooie.

Telling van Murwari
duiven heel veel
merels 2
koolmees 3
meeuwen heel veel
eters 0

Vosje:
roodborst 1
koolmees 1
kraaien of kauwtjes te veel.
buurtkat 3


Telling van Ann:
niet geteld, wel gesignaleerd
vink
roodborst
huismus
merel
spreeuw
lijster
koolmees


Yvon:

kraai 3
ekster 2
meeuw : ontelbaal
gehoord koolmees
spreeuw
merel
pimpelmees

Edward
koolmees 2

Sandra:
vink 1
merels 3
winterkoning 1
pimpelmezen 2
ekster 1
koolmees 1
roodborst 1
groenling 4
heggemus1
ringmus 1
Leo :
merel 1

Aggie :

Merels 3
Huismussen 7
Ringmussen 8
Vinken 14
Groenling 1
Eksters 2
Geelgorzen 14
Hegge(n)mus 1
Zwarte Kraai 1
Roodborst 1
Pimpelmees 3
Houtduif 1
Corry:
Meeuwen ontelbaar
 koolmeesjes 4
 merels 2
roodborstje 1
 winterkoninkje 1
halsbandparkieten 12
 houtduif  1

Els:
Wel gezien maar niet geteld, volgens mij had ze de visite gewoon mee moeten laten doen
vink
roodborst
spreeuw
merel
lijster
koolmees
pimpelmees
huismus
heggenmus
ringmus
kraai een hele grote en een kleine soort 
ekster
specht maar niet in mijn tuin maar in boom van buren